За Влади Балевски и екипа му сватбената фотография се разделя на два основни дяла. Едната част представлява пълно репортажно отразяване на всичко, което се случва в този ден – събития, които съществуват, независимо дали младоженците са ангажирали фотограф – от подготовката на булката до последните ритуали в ресторанта. Не по-малко важна част от сватбената фотография е фотосесията – времето, когато реализираме художествените портрети, чрез които ние се стремим да покажем любовта на младоженците – причината, поради която създават семейство и се организира сватбата. И за разлика от репортажната част, където ние като фотографи считаме, че не бива да се намесваме в случващите се събития, а чрез уменията си се стремим да пресъздадем духа и емоциите в този ден, то на фотосесията с младоженците, на различни места реализираме повече от стандартни портретни снимки.
В този раздел представяме цялостно отразяване на сватба и фотосесия, като с публикуваните кадри се стремим да подчертаем ефективността ни като екип от фотографи.