След сватбата – в България

В този раздел са представени фото сесии, които реализираме в отделен ден.

Предимството да се правят снимки в ден, различен от сватбения, е несравнимо. Успяваме на различни места да реализираме по-креативни идеи.
Такива в сватбения ден е много трудно, дори невъзможно да направим.
Не е нужно сесията да бъде на мястото, където е била сватбата.
Често с младоженци, чиито сватби са в София, правим фото-сесии на различни места в страната.

Прочетете мненията на младоженците, споделени в КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС, за да разберете повече за тези незабравими часове.