Таня и Стефан

Таня и Стефан са от младоженците, които знаят много добре какво искат и как да го постигнат. С усет към детайла, организация и безкомпромистност те успяха да осъществят своята мечта в реалност. За мен бе привилегия да съм част от тази приказка. Присъствал съм на стотици сватби, но малко са сватбите, за които да кажа, че нямам забележки към организацията и реализацията на идеята. Умело подбрания екип (фризьор, гримьор, фото и видео заснемане, ДЖ и избора на ресторант), както и местата, където се случваха най-важните събития в сватбения ден са съществените фактори, за да станат мечтите реалност.В този раздел споделям една част от снимките, които младоженците имат в своя архив. Чрез тях може да придобиете представа за начина на работа на Влади Балевски и екипът му при отразяване на сватбения ден.