Семинар за фотография

Информация за сватбен фотограф Влади Балевски като лектор

Периодично Влади Балевски е канен като лектор, където споделя опита си като сватбен фотограф. Влади е един от учредителите на НАПСФВ (Национална Асоциация на Професионалните Сватбени Фотографи и Видеооператори). Още с първите национални срещи на фотографите от бранша, Влади споделяше своя опит с колегите, които търсят професионално развитие.Влади има и няколко самостоятелни семинара, където в рамките на няколко поредни дни за ограничен кръг фотографи той разкрива подробно натрупания опит.