Нова изложба – 7-10.11.2012г

Нова изложба – 7-10.11.2012г

От 7 до 10 ноември, Влади Балевски бе поканен да покаже част от снимките, които той и екипът на БАЛЕВСКИ Фотография – Сватбена фотография за хора с отношение заснемат. Поради краткото време за подготовка на нова изложба, ограничения ни бюджет, както и голямото затруднение как да подберем най-добрите 12 снимки (толкова място ни се предоставя от организаторите, за сега), ще отпечатаме само някои нови снимки, които не са показвани на предишни изложби.
Снимките ще съпътстват събитието в Интер Експо Център

Предварително се извиняваме на двойките, които няма да се видят на тази изложба. Надяваме се да намерим спонсори за нова изложба, за да покажем поне малка част от снимките, които през последните две години запечатахме и не сме показвали до сега.
1