Форум на сватбените фотографи в България

В периода 04.04.2012 – 06.04.2012 в гр. Дряново се проведе първият международен форум на професионалните видеооператори и фотографи – България.

Присъстваха над 100 колеги от България, Русия, Украйна и Македония.

Влади Балевски бе поканен като лектор на семинара. Темата на лекцията, която бе на 6 април 2012 г. от 10:00 ч., бе – заснемане на събитие с 2 и повече фотографа, защо е нужен 2 фотограф, функции на втория фотограф, 2 и повече гледни точки.

Лекцията бе над два часа, като след това над половин час колегите задаваха много въпроси. Положителните отзиви и насърчения, които Влади получи от много колеги, дават увереност на екипа на „Балевски фотография“ да продължават да работят със същия ентусиазъм в посоката, която се развиват.